حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

هندسه عدالت

علل ناکامی مردم ایران در جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر

مردم ایران در هفته‌ی آخر آبان ماه (عقرب) سال جاری، روزها و لحظه‌های بسیار سخت و سیاهی را پشت سر گذاشتند؛ روزهایی سراسر تنش و التهاب و خفقان و لحظه‌هایی آکنده از فشار و سرکوب و تحقیر معترضان؛…

مادرانه

یادش به خیر قدیما. یادم میاد چهار پنج ساله که بودم برق نداشتیم. یادش به خیر، هر شب موقع اذون که می‌شد مادرم چراغ گردسوز نفتی رو دستمال می‌کشیدند و روشن می‌کردند ولی موقع خواب چراغ ها رو خاموش می‌کردند…