حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

معجزه

اهل بیت و ادّعای معجزه

منصور هاشمی خراسانی در ص۹۱ کتاب «بازگشت به اسلام» معجزه را از اهل بیت نفی می‌کند و می‌گوید: بنا بر آنچه از تاریخ ثابت است، پیشوایان اهل بیت، انسان‌هایی دانا و وارسته بوده‌اند که در ظاهر با دیگران تفاوتی نداشته‌اند و مدّعی معجزه و علم به غیب نبوده‌اند…