حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

عدم حجیت ظن

حجیّت یا عدم حجیّت خبر واحد

موضوع مناظره: حجیّت یا عدم حجیّت خبر واحد تاریخ: سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ میزبان: محمد امیر خلیلی میهمان: منتظر مدیریت مناظره: علی اکبر متّقی (منشی گروه)‎

عدم حجّیت خبر واحد

مناظره صوتی با موضوع «عدم حجیت خبر واحد» و بحث حول «عدم حجیت ظن، تعریف ظنّ خاص، وثاقت راوی، خبر محفوف به قرائن قطعی و نظریه ولایت فقیه»