حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

ظلم ستیزی

سکوت معنادار کشورهای اسلامی در قبال مسلمانان چین!

هم زمان با کشتار، غارت و آوارگی مسلمانان در یمن، میانمار و فلسطین، مسلمانان مظلوم چین نیز توسط دولت کمونیست این کشور تحت فشار و ستم قرار دارند.