حدیث پرچم های سیاه خراسان
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

زمینه سازی برای ظهور

مراد از زمینه سازی برای ظهور امام مهدی، دعوت مردم به حمایت از مهدی به جای حمایت از غیر او و تشویق آنان به ایجاد و حفظ حکومت او به جای ایجاد و حفظ حکومت دیگران است.

لزوم وجود زمینه‌ساز عالم و آگاه برای حاکمیت امام مهدی

با گسترش ظلم، فساد، جنگ و خون‌ریزی و به موازات آن افزایش بلایای طبیعی در جهان، بسیاری از بیداردلان و آزاداندیشان -صرف‌نظر از عقیده و آیین خویش- ناخودآگاه به یاد منجی آخرالزمان که در ادیان ابراهیمی وعده‌ی ظهورش داده شده…

زمینه نسازی کردن!

موضوع برنامه: زمینه نسازی کردن! با حضور: استاد زکریا تایم برنامه: ۱۴:۵۸

دلتنگ مهدی

و پاییز با همه‌ی زیبایی‌های رنگارنگش…..
اما هیچ یک از مناظر چشم‌نوازش مرهم دلتنگی‌هایمان نمی‌شوند؛
و هیچ کدام از رنگ‌های پرطرفدارش توانِ پنهان کردن فراقِ مهدی را ندارند؛
و همین است که در پاییز بی‌قرارتر می‌شوی…

پرچم‌های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام (۱)؛ هویّت، مشخّصات و ادّعای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

پرچم‌های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام (۱)؛ هویّت، مشخّصات و ادّعای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

امام مهدی علیه السلام

گالری تصاویر امام مهدی علیه السلام با موضوع ظهور و زمینه سازی برای آن، غیبت و تبعات آن

چیستی و چگونگی زمینه سازی برای ظهور مهدی

جناب منصور هاشمی خراسانی در حال گردآوری و تربیت یاران کافی برای خلیفه‌ی خدا، امام مهدی علیه السلام است و این چیزی است که ما به آن می‌گوییم: زمینه سازی ظهور.

آيا هزاران سال تجربه بسنده نیست؟!

«آیا این هزاران سال تجربه بسنده نیست؟!» فرازی از نامه‌ی جناب منصور هاشمی خراسانی که در آن به سوی حکومت خداوند دعوت می‌کند و از حکومت غیر او باز می‌دارد.

زمینه سازی ظهور امام مهدی علیه السلام

مناظره صوتی با موضوع «زمینه سازی ظهور امام مهدی علیه السلام در نگاه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی» و توجه به نقش کلیدی مردم در تداوم غیبت

معرّفی کوتاه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

حضرت منصور هاشمی خراسانی -أیده الله تعالی- یک عالم وارسته و مستقل مسلمان در منطقه‌ی آسیای میانه و یک معلم فرزانه است که برای تشکیل حاکمیت خلیفه‌ی خداوند -امام مهدی- بر روی زمین از طریق گردآوری و تربیت حامیان کافی برای این منظور تلاش می‌کند.

معرّفی کوتاه نهضت مقدّس «بازگشت به اسلام»

نهضت مقدّس بازگشت به اسلام به رهبری علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، یک نهضت مستقلّ مردمی و یک حرکت عظیم اسلامی با هدف إحیای اسلام نخستین است.