حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

روش شناسی معاندین

مثلث شوم عناد؛ روش شناسی دشمنان نهضت بازگشت به اسلام

«حاشیه‌پردازی»، «اتّهام‌زنی» و «عوام‌فریبی»، سه ضلع مثلث شومی هستند که دشمنان نهضت بازگشت به اسلام برای تخریب آن استفاده می‌کنند.