حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

حاشیه‌سازی

نام و مشخّصات منصور هاشمی خراسانی

«منصور هاشمی خراسانی» یک نام مستعار و غیر واقعی است. او اهل افغانستان و دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه‌های ایران در مقطع دکترای الهیّات است.