حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

ترور

یادداشتی بر ترور قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی

این روزها بعد از ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه ایران به دست نیروهای آمریکایی، منطقه خاورمیانه به شدت در شرایط بحرانی قرار دارد.

ترور شخصیت

معاندان اموی مسلک با ذهن‌های بیمار، قلب‌های فاسد و زبان‌های آلوده‌ی خویش به دنبال ترور شخصیت حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی هستند. #تکرار_تاریخ