حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

بنی امیه

اسلام آوردن امویان

منصور هاشمی خراسانی در ص۱۵۲ کتاب «بازگشت به اسلام» ادّعا می‌کند «امويان، واپسين گروهي بودند که اسلام آورده بودند، بلکه نوعاً تا مجبور نشده بودند اسلام نياورده بودند» در حالی که بنی امیّه در فتح مکّه اسلام آوردند و بعد از آن تا زمان رحلت رسول خدا، گروه‌های زیادی به نزد پیامبر آمدند و اظهار اسلام کردند.