حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

انجمن حجتیه

قیاس نهضت بازگشت به اسلام با انجمن حجّتیه

نهضت بازگشت به اسلام، چیزی شبیه به انجمن حجّتیه است و گفتمانی مانند آن دارد!