حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

الخراسانی

ابهاماتی درباره کتاب «بازگشت به اسلام» و سایت اینترنتی نویسنده

کتاب «بازگشت به اسلام» شابک و مجوّز نشر از وزارت ارشاد ندارد. همچنین هیچ آدرس دقیق یا شماره تماسی از دفتر نویسنده یا مکان چاپ کتاب، در آن موجود نیست…