حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

افغانستان

پرچم‌های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام (۱)؛ هویّت، مشخّصات و ادّعای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

پرچم‌های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام (۱)؛ هویّت، مشخّصات و ادّعای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

عروسی خونین در افغانستان

اسلام انحرافی خوارج دوران و جماعت اموی مسلک، بزرگ ترین جنایات و انواع قتل عام مردم بی گناه را رقم زده است.

نام و مشخّصات منصور هاشمی خراسانی

«منصور هاشمی خراسانی» یک نام مستعار و غیر واقعی است. او اهل افغانستان و دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه‌های ایران در مقطع دکترای الهیّات است.