حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

اسلام انحرافی

عروسی خونین در افغانستان

اسلام انحرافی خوارج دوران و جماعت اموی مسلک، بزرگ ترین جنایات و انواع قتل عام مردم بی گناه را رقم زده است.