حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

آشنایی

معرّفی کوتاه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

حضرت منصور هاشمی خراسانی -أیده الله تعالی- یک عالم وارسته و مستقل مسلمان در منطقه‌ی آسیای میانه و یک معلم فرزانه است که برای تشکیل حاکمیت خلیفه‌ی خداوند -امام مهدی- بر روی زمین از طریق گردآوری و تربیت حامیان کافی برای این منظور تلاش می‌کند.

معرّفی کوتاه نهضت مقدّس «بازگشت به اسلام»

نهضت مقدّس بازگشت به اسلام به رهبری علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، یک نهضت مستقلّ مردمی و یک حرکت عظیم اسلامی با هدف إحیای اسلام نخستین است.