حدیث رایات سود پرچم های سیاه
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

پاسخ به شبهات

خبر واحد

متن شبهه: علامه منصور هاشمی خراسانی خبر واحد را حجّت نمی‌داند؛ پس چرا از خود ایشان گفتارهایی در قالب خبر واحد نقل می‌شود؟