حدیث پرچم های سیاه خراسان
پایگاه علمی فرهنگی حامیان علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی

مناظره

زمینه سازی برای ظهور امام مهدی در نگاه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی

میزبان: «حسن میرزایی» میهمان: «سید رضا طاهری» قابل توجّه مخاطبان و عزیزانی که مناظره را گوش دادند! ضمن تشکّر از وقتی که گذاشتید، ذکر نکاتی کوتاه به منظور تفهیم بهتر مطالب و رسوایی بیش از پیش جناب طاهری، خالی از…

زمینه سازی ظهور امام مهدی علیه السلام

مناظره صوتی با موضوع «زمینه سازی ظهور امام مهدی علیه السلام در نگاه حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی» و توجه به نقش کلیدی مردم در تداوم غیبت

عدم حجّیت خبر واحد

مناظره صوتی با موضوع «عدم حجیت خبر واحد» و بحث حول «عدم حجیت ظن، تعریف ظنّ خاص، وثاقت راوی، خبر محفوف به قرائن قطعی و نظریه ولایت فقیه»